Fonts by Alphabets:
20 downloads
Found in: Typewriter

:: Character Map

character map

:: File Contents

filenamefilesizetypeoptions
MaszynaRoyalDark.ttf 64 KB Font File download
barmee-info.txt 2 KB Text File  
MaszynaPlus.ttf 47 KB Font File download
MaszynaAEG.ttf 44 KB Font File download
MaszynaRoyalLight.ttf 83 KB Font File download

:: Font Maszyna

Designer Name: Nowak.tv
License: Free for Personal Use

:: Font Description

:: [L I C E N C J A] ::

:: autorem fontw zamieszczonych na tej stronie jest bartek nowak [barmee]

:: moesz :
--->tworzy dowoln ilo kopii fonta
--->instalowa fonta na dowolnej liczbie komputerw
--->wykorzystywa go na stronach www i w publikacjach papierowych i elektronicznych pod warunkiem, e nie maj one charakteru komercyjnego [tzn. przygotowujesz je na swj wasny uytek a nie w celu zarobienia pienidzy]
--->udostpnia fonta na stronie www ale pod warunkiem, e zachowasz plik z czcionk bez zmian i w widocznym miejscu poinformujesz kto jest autorem fonta

:: bez zgody autora nie moesz :
--->modyfikowa pliku z fontem, a szczeglnie zmienia nazwy fonta, usuwa informacj o autorze, usuwa plik z licencj
--->uywa fonta do dziaa komercyjnych
--->udostpnia fonta na pytach cd i jako skadnik oprogramowania
--->sprzedawa fonta albo udostpnia go na patnych stronach www

:: wszelkie uwagi prosz kierowa na adres : [email protected]

:: najnowsze wersje fontw znajdziesz zawsze na stronie : http://www.barmee.com

22112001
::BARMEE::

------------------------------english version-------------------------------

:: [L I C E N S E] ::

:: the author of fonts at this website is bartek nowak [barmee]

:: you may :
--->install and use an unlimited number of copies of the fonts.
--->use the fonts at websites and paper publications on the condition that the publications are not commercial [it means that you prepare them for private use and not to earn money]
--->you may reproduce and distribute an unlimited number of copies of the font, provided that each copy shall be a true and complete copy, including all copyright and trademark notices (if applicable) , and shall be accompanied by a copy of this text file.

:: without author's permission you mustn't :
--->rename, edit or create any derivative works from the font, other than subsetting when embedding them in documents unless you have permission from bartek nowak.
--->use the fonts commercially
--->copies of the font may not be distributed for profit either on a standalone basis or included as part of your own product unless by prior permission of bartek nowak.

:: please send all questions to : [email protected]

:: you can find latest versions of fonts at : http://www.barmee.com

22112001
::BARMEE::

:: Share Font

:: Leave Comment For This Font

Please enter any comments about this font below.
 

:: Other Fonts