Fonts by Alphabets:
14 downloads
Found in: Distorted Eroded

:: Character Map

character map

:: File Contents

filenamefilesizetypeoptions
leame.txt 1 KB Text File  
llegiu-me.txt 1 KB Text File  
GASTADA_.TTF 573 KB Font File download
read me.txt 919 B Text File  

:: Font Gastada

Designer Name: Astramat
License: Free for Personal Use

:: Font Description
ANTAVIANA TYPEFACE DIVISION


___________________________
Antaviana Typeface Division distribuye gratuitamente este tipo


de letra, pero ttenga en cuenta que est sometido a PUBLISHWARE.
Qu es PUBLISHWARE?

Publishware consiste en el compromiso por parte del usuario de enviar


a los creadores de este tipo de letra, un ejemplar de cada


obra donde aparezca, en papel, formato de CD-ROM o en cualquier otro.


La direccin donde se debe enviar el ejemplar es:

ANTAVIANA SERVEIS INTERACTIUS, SCCL


(Typeface Division)


Santa Justina, 29


25400 Les Borges Blanques


Lleida


(Espaa)

En caso de utilizar este tipo en una web es suficiente con enviar la


direccin URL mediante correo elecrtrnico a:

[email protected]
El hecho de no cumplir este compromiso con los autores tendr por siempre


el peso de la mala consciencia sobre si.

Antaviana Serveis Interactius, SCCL


Typeface Division

http://www.astramat.com/typeface


e-mail: [email protected]


[email protected]ANTAVIANA TYPEFACE DIVISION

___________________________

Antaviana Typeface Division distribueix gratutament aquest tipus

de lletra, per tingues en compte que est sotmesa a PUBLISHWARE.

Qu es PUBLISHWARE?Publishware consisteix en el comproms per part de l'usuari de fer

arribar als creadors d'aquest tipus de lletra, un exemplar de cada

obra on aparegui, en paper, format de CD-ROM o en qualsevol altre.

L'adrea on cal enviar l'exemplar es:ANTAVIANA SERVEIS INTERACTIUS, SCCL

(Typeface Division)

Santa Justina, 29

25400 Les Borges Blanques

LleidaEn cas que hom utilitzi aquest tipus de lletra en una web, n'hi ha

prou de fer arribar la URL amb un e-mail a:[email protected]

Qui no compleixi aquest comproms amb els autors tindr per sempre

ms la crrega de la mala conscincia al seu damunt.Antaviana Serveis Interactius, SCCL

Typeface Divisionhttp://www.astramat.com/typeface

e-mail: [email protected]

[email protected]


ANTAVIANA TYPEFACE DIVISION
___________________________

http://www.astramat.com/typeface
e-mail: [email protected]
[email protected]Antaviana Typeface Division distributes freely this font,
but you must be aware that this typeface is PUBLISHWARE.


What is PUBLISHWARE?

Publishware consists in the fact that the user must sent
a copy of each work where it appears (in paper, CD-ROM or
any other support) to the creators of this font.
The address where the copy should be send is:

ANTAVIANA SERVEIS INTERACTIUS, SCCL
(Typeface Division)
Santa Justina, 29
25400 Les Borges Blanques
Lleida
Spain

In case of using this typeface in a web, you just have to send the URL
by e-mail to

[email protected]

Antaviana Serveis Interactius, SCCL
Typeface Division

http://www.astramat.com/typeface
e-mail: [email protected]
[email protected]

:: Share Font

:: Leave Comment For This Font

Please enter any comments about this font below.
 

:: Other Fonts