Fonts by Alphabets:
16 downloads
Found in: Various

:: Character Map

character map

:: File Contents

filenamefilesizetypeoptions
infont.txt 2 KB Text File  
#glidepath.ttf 94 KB Font File download
#gleitpfad.ttf 50 KB Font File download

:: Font #Glidepath

Designer Name: Mikołaj Awork
License: Free for Personal Use

:: Font Description

| projekt czcionki -> mikoaj pasiski

| czcionka skada sie z duych i maych liter, cyfr
oraz najczciej uywanych znakw interpunkcyjnych i symboli.

| moesz: * wykorzystywa j we wszelkich projektach o charakterze niekomercyjnym.
* tworzy dowoln liczb kopii i instalowa j na dowolnej ilosci komputerw.
* umieszcza j bezpatnie na stronach www pod warunkiem, e bdzie udostpniana
za darmo i razem z tym plikiem informacyjnym.

| bez zgody autora nie moesz: * modyfikowa pliku z czcionk, pliku informacyjnego,
w szczeglnoci nie mona zmienia nazwy oraz informacji o autorze
* uzywa do projektw komercyjnych
* sprzedawa lub udostpnia czcionk na patnych stronach www,
na pytach cd i jako skladnik oprogramowania.

| uwagi? pytania? -> [email protected]

//------------------------------------------------------------------------------------------

| font design -> mikolaj pasinski

| the font consists of big and small letters, digits,
most common letters and some symbols

| you can: * use the font in any non-commercial projects.
* make an unlimited number of copies and install it on as many computers as you want
* distribute this font on your internet site, provided that each copy shall be a true
and complete one, including all copyright and trademark notices and shall
be accompanied by a copy of this info file.

| without author's permission you must not: * modify the font and the info file, especially you cannot
change the name of font and author information
* use the font in commercial projects.
(if you want to - please send me an email)
* sell or make this font available on payable
www sites, cd's or as a program component.

| questions? -> [email protected]


:: Share Font

:: Leave Comment For This Font

Please enter any comments about this font below.
 

:: Other Fonts